Toggle navigation
19/03/2014 | 03:37 GMT+7
Có những món đồ tưởng chừng rất độc đáo như trang sức thủy tinh Venice, tấm bưu thiếp có mảnh bức tường Berlin nhưng đôi khi lại khiến bạn thất vọng vì hay bị làm giả.

19/03/2014 | 03:21 GMT+7
Khi loài hoa muồng vàng nở rộ trên khắp cả nước, cũng là lúc người Lào chuẩn bị đón lễ hội năm mới lớn nhất trong năm.