Toggle navigation
Tag: Công Trí
03/09/2015 07:08:36
NTK Công Trí, Văn Thành Công, Thuận Việt, Lý Giám Tiền… là những gương mặt luôn có đóng góp tích cực cho làng thời trang Việt Nam trong những năm gần đây. Tài hoa và sự sáng tạo của họ đã thể hiện bằng những BST đầy tính nghệ thuật, đã và đang được thế giới công nhận.
06/05/2015 08:44:14
Nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam chọn Nam vương Nguyễn Văn Sơn làm mẫu ảnh.